Názov podujatia: Slovenské slávnosti
Miesta konania: Bratislava
Trvanie podujatia: 3 dni (štvrtok, piatok a sobota)
Očakávaná návštevnosť: očakávame 10.000 a viac návštevníkov denne
Cieľové skupiny: široká verejnosť bez obmedzenia a partneri festivalu
Kampaň v médiách: multikanálová - v hodnote 200 tis. Eur (cenníkové ceny)


V čom je podujatie výnimočné?

Akékoľvek zábavné podujatia priťahujú pozornosť ľudí na Slovensku. Aj keď festivalov je pomerne dosť, spravidla sú úzko zamerané na jednu tému (gastronomickú, hudobnú a športovú). Neexistuje podujatie, ktoré by poskytovalo toto všetko na jednom mieste a v jeden čas. A ktoré by zároveň po všetkých stránkach prezentovalo to najlepšie čo na Slovensku máme.

Slovenské slávnosti budú originálne vo viacerých oblastiach. Každý si pre seba niečo nájde od mládeže, cez rodiny s deťmi až po starých rodičov. V ponuke sa bude dať nájsť všetko. Od skvelej zábavy, cez gastronomické špeciality a najlepšie výrobky či remeslá zo Slovenska až po detské atrakcie, súťažné a herné disciplíny. Garantami a predstaviteľmi Slovenských slávností budú významní predstavitelia kultúrneho, spoločenského, športového a mediálneho sveta, ako aj poprední reprezentanti a zástupcovia jednotlivých krajov.

V rámci kultúrneho programu je ambíciou Slovenských slávností odprezentovať to najlepšie čo na Slovensku máme. A to vo všetkých oblastiach, od folklóru cez populárnu hudbu až po veľké talenty v náročnejších žánroch. Kultúrny program bude rozdelený na niekoľkých pódiách a bude prebiehať počas celého trvania festivalu. Okrem toho bude prebiehať pestrý celodenný program určený pre celé rodiny s prezentáciou ľudových remesiel, súťaží ako aj nášho národného dedičstva (tance, kroje, zvyky, atď.)

Slovenské slávnosti sa budú niesť v modernom duchu v intenzívnom a harmonickom spojení s národnými zvyklosťami a ľudovými tradíciami.


Možnosti pre partnerov

Slovenské slávnosti vytvoria nový trh a možnosti. Najmä pre firmy, ktoré chcú zlepšiť efektivitu svojho predaja, potrebujú získať nových zákazníkov, chcú získať konkurenčnú výhodu, chcú zvýšiť hodnotu firemnej značky a/alebo potrebujú pre svoju firmu zvyšovať tržby a zisky. Ďalej pre firmy, ktoré chcú do firemnej politiky zaviesť silný prvok sociálne zodpovedného podnikania, prostredníctvom podpory slovenskej kultúry a tradícií.

V čom sú Slovenské slávnosti jedinečné pre partnerov?
Ako partner projektu sa budete podieľať na prestížnom podujatí, ktoré je celospoločensky významné a profesionálne pripravené. Stanete sa partnerom špičkového podujatia, kde sa prezentujú len tie najlepšie značky a oslavuje sa to najlepšie zo Slovenska.

Pomáhame firmám rásť a získavať nových verných zákazníkov
- partnerom poskytujeme zmluvné garancie
- merateľné výsledky prínosov pre vašu firmu
- máme know-how a skúsený tím (referencie www.junifest.sk)
- sme držitelia Guinessovho rekordu za najväčší festival na Slovensku (s rekordom 83 tisíc ľudí na jednom festivale)
- máme celoslovenskú pôsobnosť a ponúkame spoluprácu až na 8 exkluzívnych podujatiach
- partnerom poskytujeme celoročnú propagáciu
- zameriavame sa na poskytovanie dokonalých zážitkov pre návštevníkov, pre všetky ľudské zmysli s cieľom, aby si návštevníci zamilovali partnerov festivalu a stali sa vernými lojálnymi zákazníkmi partnera

Možnosti spolupráce
Partnerom festivalu garantujeme zvýšenie pozitívnej publicity, získanie nových verných klientov (zákazníkov, spotrebiteľov), zvýšenie návštevnosti obchodov/pobočiek partnera, propagáciu na podujatí a v mediálnej kampani k podujatiu a iné recipročné plnenia podľa želania partnera.

Prijímame spolupráce a partnerstvá: REKLAMNÉ, Mediálne, Bártrové, Finančné, Materiálne alebo Organizačné.Čo ponúkame?

Dnes už nestačí len predávať. Každá značka, ktorá chce na trhu dlhodobo profitovať, musí myslieť v širších súvislostiach. Úlohou marketingu nie je len predať značku, ale musí sa snažiť zlepšiť kvalitu života svojich spotrebiteľov. Urobiť pre nich niečo dobré. Projekt Slovenské slávnosti poskytuje pre zodpovedné podniky obe služby.

Naším primárnym cieľom je posilňovať spoločenské vnímanie spoločností a značiek partnerov podujatia a zároveň podporovať kultúru. Produkty, služby i samotnú firmu partnera spropagujeme všetkým návštevníkom a partnerom slávností. Vašu značku spojíme s témami ako tradícia, kultúra, história, umenie a/alebo šport. Zároveň vašej firme dokážeme zvýšiť tržby (zisky) nielen počas samotného podujatia, ale aj počas celého roka.

Ako partner festivalu získate rôzne benefity podľa vášho želania a mediálnu propagáciu v niekoľkonásobne vyššej hodnote ako bude vaša finančná podpora pre festival.

1. PRIESTOR NA FESTIVALE

  • Prezentácia na podujatí a zvýšenie povedomia o vašej značke – priama skúsenosť návštevníkov s vašimi výrobkami a službami (priestor na promo stan, predajný stánok, priestor na vlastné súťaže a program, hostesky, odovzdávanie cien tomboly na pódiu, a iné podľa vášho želania)

2. PARTICIPÁCIA V MEDIÁLNEJ KAMPANI

  • Zobrazovanie loga v mediálnej kampani s adekvátnym objemom - elekronické médiá - TV, rádiá; out-of-home (BLB, CLV, A1, letáky A5, pozvánky); online (web, FB); PR; on-site (bulletin, bannery, vstupenky, jedálne lístky, všetko čo si želáte...)

3. Zvýšenie Vášho predaja a ziskov

  • Vytvorenie vzájomného dodávateľsko - odberateľského , resp. obchodného vzťahu – sprostredkujeme vám predaj priamo na podujatí a počas celého roka na vašich vybraných pobočkách, obchodoch a na eshope

4. Ďalšie prislúchajúce benefity

  • Možnosť byť partnerom ďalších sprievodných akcií – Mezifiremné a rodinné športové hry; Autogramiády, Vybrané koncerty a vystúpenia, Spojenie názvu vašej firmy so známymi osobnosťami - speváci, hudobné skupiny, umelci, herci, športovci; Vzdelávacie workshopy pre obyvateľov a komunity (napr. kurz prvej pomoci, remeslá, kurzy varenia, tanca, ako pestovať zeleninu na balkóne, rozvoj osobnosti, alebo vaše vlastné workshopy, kurzy a pod.)
  • Pozvánky do super VIP zóny iba pre pozvaných hostí - ideálna možnosť stretnúť sa s účinkujúcimi skupinami, spevákmi pozvanými ľuďmi
  • Realizácia face-to-face prieskumu priamo na podujatí


5. spolupráca v oblasti CSR

  • Benefity pre vašich zamestnancov a ich rodiny voľný vstup na koncerty, na medzifiremné hry, školenia
  • Participácia na podpore kultúrneho dedičstva (folklór, jedlá, tradície, zvyky, remeslá)
  • Podpora športu a ochrana životného prostredia – celoročné organizovanie zelených behov v obciach na Slovensku: športové podujatia spojené s výsadbou zelene, vznik nových jedlých komunitných parkov pomenovaných názvom spoločnosti partnera
  • Benefičná a charitatívna pomoc vybraných nadácií v mene vašej firmyMediálni partneri

Tak ako budú Slovenské slávnosti výnimočným celospoločenským verejným podujatím, oslovujeme všetky významné celoslovenské a regionálne médiá. Našim cieľom je spropagovať toto podujatie intenzívnou a efektívnou marketingovou a PR kampaňou pôsobením cez široké spektrum médií (od mainstreamových až po odbornejšie). Okrem klasických širokospektrálnych médií plánujeme osloviť mladšiu cieľovú skupinu špecifickou komunikáciou cez všetky on-line médiá. Vzhľadom na celospoločenskú funkciu tohto podujatia spojíme verejnoprávne aj komerčné médiá.


Staňte sa súčasťou najväčšej oslavy Slovenska aká tu kedy bola

CHCEM VIAC INFORMÁCIÍChcete sa stať spoluinvestorom celého projektu?